Betekenissen

Alles ontstaat in taal. Door ‘dingen’ te benoemen kunnen we communiceren met elkaar, zonder ons te realiseren dat woorden een oorsprong hebben die veel zegt over de betekenis van dat woord.

Coaching

Waar komt het wordt “coach” vandaan?

De geschiedenis van het woord ‘coach’ zegt veel over de rol die je als coach vervult. De bron van het werkwoord ‘to coach’ is het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn.

Van oudsher is ‘coach’ het woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Een koets dus. Het woord coachen komt uit het Frans en later uit het Engels. Het besturen van een koets werd coaching genoemd (Wikipedia, 2012).

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.

Orthomoleculair

In 1968 werd door professor Linus Pauling voor het eerst de term “orthomoleculair” gebruikt. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond en moleculair staat voor: de moleculen. In de orthomoleculaire voedingsleer streeft men er dus naar het lichaam stoffen aan te bieden die het optimaal kan gebruiken en verwerken om gezondheid te behouden of te herstellen.